Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Zdravotná výchova

Vedúca oddelenia: MUDr. Tatiana ČERVEŇOVÁ

Telefón :    043 / 413 48 63

 

 

Ústredňa:   043 / 401 29 22

                   043 / 413 20 96

 

Fax:            043 / 413 48 63

E-mail:      mt.bobrovska@uvzsr.sk

                  mt.poradna@uvzsr.sk

 

Pracovníci št.linka
Mgr. Bobrovská Miriam 401 29 42
Lojková Ľudmila 401 29 42

návrat>>