Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 so sídlom v Martine