Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Úsek regionálneho hygienika  

  Svetlana NEUPAUEROVÁ

Telefón :    043 / 413 48 63

                   043 / 401 29 22

Ústredňa:   043 / 413 20 11

                  

Klapka:      123

Fax:           043 / 413 48 63

E-mail:      mt.sekretariat@uvzsr.sk

 

  Renáta BRISUDOVÁ  

Telefón :     043 / 401 29 47

E-mail:      mt.ruvzmt@uvzsr.sk

 
návrat>>