Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

Vedúci oddelenia: MUDr. Tibor ZÁBORSKÝ, MPH, PhD.

Telefón :    043 / 401 29 36

Mobil:         0911 514 878

Ústredňa:   043 / 413 20 11

                    043 / 401 29 22

Fax:            043 / 413 48 63

E-mail:      mt.zaborsky@uvzsr.sk

                  mt.ppl@uvzsr.sk

 

Pracovníci št.linka
RNDr. Marušiaková Mária, PhD. 401 29 34
PhDr.. Páričková Jana, dipl. a.h.e. 401 29 34
Mgr. Repáňová Lenka 401 29 29
Mgr. Jarošová Miroslava 401 29 29

návrat>>