Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

 RÚVZ so sídlom v Martine nemá v evidencii žiadne zmluvy z verejného obstarávania, ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia.

Formuláre na zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania