Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Hygiena životného prostredia a zdravia  

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana ROŠÁKOVÁ

Telefón :    043 / 401 29 31

Mobil:        0911 766 750

Ústredňa:   043 / 413 20 11

                   043 / 401 29 22

Fax:           043 / 413 48 63

 

E-mail:      mt.hzp@uvzsr.sk

 

Pracovníci št. linka
Mgr. Adriana Pravňanová 401 29 31
Ing. Ivana Vaňková 401 29 31
Mgr. Jana Baculáková                              MD 401 29 31

návrat>>