Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Hygiena výživy

Vedúca oddelenia: Ing. Jana BUGAJOVÁ

Telefón :      043 / 401 29 35

Mobil:          0911 766 740

Ústredňa:     043 / 401 29 22

                     043 / 413 20 96

Fax:             043 / 413 48 63

E-mail:      mt.bugajova@uvzsr.sk

                  mt.hv@uvzsr.sk

 

Pracovníci št.linka
Černegová Marta, dipl. a.h.e. 401 29 33
Mgr. Červencová Ľubica 401 29 35
MUDr. Holečková Zuzana  401 29 33
Mgr. Macková Barbora 401 29 33
Mgr. Šefčíková Martina, dipl. a.h.e. 401 29 35
Mgr. Šajgalíková Renáta, dipl. a.h.e.  401 29 33
Sajdáková Jana, dipl. a.h.e.  401 29 33

návrat>>