Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Hygiena detí a mládeže

Vedúca oddelenia: Mgr. Dagmar OLOSOVÁ

Telefón:    0903 434 214                    

                  043 / 401 29 61

                 

 

Fax:         043 / 413 48 63      

E-mail:      mt.olosova@uvzsr.sk

                  mt.hdm@uvzsr.sk

 

Pracovníci št.linka
Mgr. Balková Emília, dipl. a.h.e. 401 29 12
Mgr. Maršalová Elena, dipl. a.h.e. 401 29 12

návrat>>