Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Epidemiológia

Vedúca oddelenia: Prof.MUDr. Henrieta HUDEČKOVÁ PhD., MPH

Telefón :     043 / 401 29 27

Mobil:         0902 740 766

Ústredňa:    043 / 401 29 22

                    043 / 413 20 96

Fax:            043 / 413 48 63

E-mail :     hudeckova@jfmed.uniba.sk
                 mt.epid@uvzsr.sk

 

Pracovníci št.linka
Mgr. Krupová Lenka 401 29 24
Mazáková Iveta, dipl. a.h.e. 401 29 24
Mgr. Matulová Michaela 401 29 24
PhDr. Oravcová Tatiana, dipl. a.h.e. 401 29 24
Mgr. Kubovčíková Mária  401 29 24

návrat>>