Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu RÚVZ Martin  

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH

regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

Telefón :    043 / 413 48 63

                   043/ 401 29 23

Ústredňa:   043 / 401 29 22

                   043 / 413 20 96

Fax:           043 / 413 48 63

Mobil:        0911 514 878

E-mail:      mt.riaditel@uvzsr.sk

Na základe pokynu Hlavného hygienika SR bude dostupnosť regionálneho hygienika 24 hodín denne na mobilnom čísle telefónu 0903 514 787.

 

návrat>>